Yabancı Dil & Sanat

Öğrenilmesi Gereken En İşe Yarar İkinci Yabancı Dil Hangisi? - Ekşi Şeyler
HER SAAT "SIDE TO SIDE"

Sınav Anadolu Lisesinde “Side to Side” programı ile ortaokul 5. sınıfa haftalık ders programlarında yaklaşık 30 saat İngilizceye yer verilir. Bunun bir kısmı sadece İngilizce dersi iken bir kısmı ise İngilizce ile entegre edilmiş branş dersleridir. Bunun dışında öğrenciler tenefüslerde, yemeklerde hatta bahçede oyun oynarken, ilgili öğretmenleriyle hep İngilizce iletişim kurar ve gün boyu adeta İngilizceye maruz kalır.

SINAV MOBILE SCHOOL

Sınav Anadolu Lisesinde İngilizce öğretimi sadece okulla sınırlı değildir. Sınav Eğitim Kurumları Genel Merkezindeki stüdyolarda geliştirilen videolarla öğrencilerin evlerinde de İngilizce öğrenimlerini sürdürmeleri sağlanır.

OKULA ÖZEL, ÖZGÜN MATERYALLER

Sınav Anadolu Lisesinde öğrencilerin İngilizce dersinde kullanacağı kitapların, etkinlik sayfalarının ve sınavların birçoğu kurum içinde oluşturulan English Testing Material Office'de hazırlanır. Hazırlanan bu ürünler okulda uygulanan İngilizce sistemine birebir uyumlu tam ihtiyacı karşılayacak şekildedir.

Sınav Anadolu Lisesindeki Testing Material Office uygulaması ile kolejlerde en çok şikâyet konusu olan “İngilizce kitapları pahalı” sorununa belli bir oranda çözüm getirmektedir. Sınav Anadolu Lisesi English Testing Material Office'de uzman yazarlar ve İngilizce öğretmenleriyle birlikte hazırlanan dokümanlar baskılı ve dijital olarak tüm öğrencilere ulaştırılır. Sınıflardaki akıllı tahtalarda da hazırlanan bu içerikler kullanılır.

Sınav Anadolu Lisesinde English Testing Material Office'de öğrencilerin İngilizce seviyelerini tespit etmek ve tamamlama çalışmaları için gerekli olan sınavlar da hazırlanır. Bu birim aynı zamanda İngilizce eğitiminin ölçme-değerlendirme sistemi olarak da çalışır. Sınav Anadolu Lisesinde yabancı dil, özellikle de ingilizce eğitimi, gerçek bir “Kolej” olmanın bilinci ve sorumluluğu ile verilir. Bu yüzden Sınav Anadolu Lisesi yabancı dil eğitimi, alanında dünyanın en büyük akreditasyon kuruluşu EAQUALS tarafından akredite edildi. Ayrıca ingilizce eğitiminde kullanılan tüm içerik ve kazanımlar başta CEFR olmak üzere uluslararası norm ve standartlara göre yapılandırıldı. Sınav Anadolu Lisesinde farklı seviyelerdeki öğrencilerin gereksinimlerine göre özel müfredat oluşturulur. Bu müfredat konu bazlı iletişim, yaratıcılık, eleştirel düşünme, araştırma teknikleri, bireysel, grup ve proje çalışmalarına dayanır.

Sınav Anadolu Lisesi İngilizce dil eğitiminde; 

  • Düşüncelerini kanıtlar göstererek İngilizce yazılı ve sözlü özgürce ifade edebilen,
  • Görüntülü ya da yazılı basında yer alan İngilizce yayınları ve dinlediği olayların ayrıntılarını anlayarak takip edebilen,
  • Okuduğundan ya da dinlediklerinden edindiklerini, kendi düşünceleriyle birlikte, İngilizce sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.

 

Sınav Anadolu Lisesi, sadece İngilizcenin dil bilgisi kısmını öğretmeyi değil, dili kültürel bağlamda da özümsetebilmeyi, dünya üzerindeki farklı yaşam tarzlarını ve kültürlerini inceleyerek her birine karşı saygılı ve hoşgörülü davranışı hayata geçirmelerine öncülük etmeyi amaçlar. AyrıcaSınav Anadolu Lisesinde öğrencilerin seçimine göre ikinci yabancı dil eğitimi verilmektedir.

LİSELERDE ÜST DÜZEY İNGİLİZCE

SINAV LİSESİ ANADOLU ve FEN LİSESİNDE ÜST DÜZEY İNGİLİZCE

VİZYONUMUZ: Ulusal ve uluslararası platformda özgüvenli ve etkili İngilizce sergilemektir. Öğrencilerimiz; Sınav Kolejleri Anadolu ve Fen Liselerinde ülkemizde ve uluslararası arenalarda İngilizceyi ustaca kullanan, hızlı ve etkili iletişim kurabilen profesyonel ve akademik kadroların oluşturulmasının önemi bilinciyle, yüksek düzeyde İngilizce bilgi ve becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirilmektedir. 

DİL HEDEFİMİZ: İleri Düzey (C1)

Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) tanımına göre C1 düzeyinde İngilizceye sahip bireyler "çok çeşitli, zor metinleri ve konuşmaları anlayabilir ve çoğu durumda kendini akıcı olarak ifade edebilir". Anadolu ve Fen Liselerindeki bu yabancı dil hedefi, gerek yurt dışında gerekse Türkiye’de öğretim dili İngilizce olan üniversiteler ve fakültelerde okuyacak öğrencilerin

ANADOLU VE FEN LİSESİNDE ÜST DÜZEY İNGİLİZCE

hazırlık sınıflarını atlayarak direkt bölümlerinde okumaya başlamaları için uygun bir düzeye gelmesini sağlamaktadır. Öğrencilerin C1 düzeyine erişerek mezun olabilmeleri amacıyla, ders içerikleri dört dil becerisini aynı hızda geliştiren, uluslararası sınavlara (Cambridge PET, FCE, IELTS, TOEFL sınavlarına vb.) hazırlayıcı ve öğrencilerin bireysel gereksinimlerine göre uyarlanmış özgün materyallerden oluşur.

GÖREVİMİZ: Hakkaniyetli Dil Eğitimi

İngilizce dersleri CEFR prensiplerine göre düzenlenmiş olan müfredat, metodoloji ve ölçme-değerlendirme kriterlerini temel alarak uygulanmaktadır. Hakkaniyetli bir eğitim kurumu olarak görevimiz, öğrencilerimizi sadece dil sınavlarında başarılı olmaları yönünde hazırlamak değil, her öğrencimizin dil yeterliliğini bireysel olarak en üst iletişimsel potansiyele ulaştırmaktır. Geleneksel kur sisteminin yol açtığı “öğrenilmiş çaresizliğe” alternatif olarak sunulan yoğun ve “farklılaştırılmış eğitim” sistemimiz; en başarılı öğrenciden en çok zorlanan öğrenciye kadar tüm öğrencilere kendini geliştirme ve ileri düzeye gelme fırsatı sunmaktadır.

 DİL ETKİNLİKLERİMİZ: Uluslarası Organizasyonlar

Anadolu ve Fen Liselerinde okuyan öğrencilere, dil becerilerini geliştirmek ve onlara pratik kazandırmak amacıyla İngiltere, Kanada ve ABD gibi ülkelere eğitim amaçlı gezilere ve yaz okullarına katılma olanakları sağlanmaktadır. Bunun dışında öğrencilerin yurt dışı etkinliklere ve yarışmalarına katılmaları kulüp ve sosyal faaliyetlerle desteklenir ve teşvik edilir. Örneğin, liselerimiz Türkiye'de ve Avrupa'da Model Birleşmiş Milletler (MUNTR) çalışmalarına düzenli bir şekilde katılmaktadırlar. Merkez Kolej Anadolu Lisemiz, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen "Future Problem Solving" (FPSPI) yarışması olan uluslararası bir organizasyonda da bir kez “Dünya Birinciliği” ve iki kez “Dünya İkinciliği” kazanmıştır. Bu etkinlikler sayesinde kurumlarımızda hem yabancı dili hem de kültürü gelişmiş dünya vatandaşları yetiştirmek hedeflenmektedir.
MEB, yetenek sınavıyla 13 bin 620 öğrenci alacak - Memurlar.Net

SANAT

“HERKESİN KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN BİR YETENEĞİ VARDIR”
Sınav Koleji nitelikli sanat eğitimi için gerekli tüm mekânları, araçgereçleri ve seçkin eğitmenleri bir araya getirerek kültür-sanatbeceri çalışmalarına ayrı bir önem verir. Görsel sanatlar, seramik, teknoloji tasarım ve diğer atölyelerde öğrenciler sanatı günümüz kültürüyle birleştirir, dünyaya daha estetik bir pencereden bakar, çağdaş yaşama katılma fırsatını yakalayarak sosyal yaşamda etkin biçimde var olur. Öğrenciler, modern dans, halk oyunları, klasik ve modern bale, salon dansları için özel olarak dizayn edilmiş dans salonlarında eğitim görür ve belirli günlerde dans çalışmalarının sergilendiği özel gösteri ve etkinliklere katılır.
 
ENSTRÜMAN VE MÜZİK ATÖLYELERİ
Sınav Kolejinde öğrencilerin müzikal yeteneklerinin keşfine ve gelişmesine olanak sağlayan bakış açısıyla müzik ve enstrüman eğitimi verilir. Müziğe ilgi duyan öğrenciler için çeşitli enstrüman ve çalışma alanları kurulur. Müzik derslerinde öğrenciler piyano, keman, gitar, ritim, orf ve yan flüt gibi seçtikleri çeşitli enstrümanların eğitimlerini alır. Bu eğitimler enstrüman dersliklerinde yapılır. Öğrencilerimiz Sınav Koleji orkestrası ve bandosuyla birlikte müzik yapmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşar.
 
GÖSTERİ MERKEZİ VE CEP SİNEMALARI
Gösteri merkezi ve cep sinemalarının yoğun biçimde kullanıldığı Sınav Kolejinde; büyük etkinlikler için gösteri merkezleri, daha küçük sınıf ve kademe etkinlikleri için ise cep sinemaları aktif bir şekilde kullanılır. Öğrenci performanslarına dayalı etkinliklerle okulda motivasyonel bir atmosfer oluşturulur. Öğrencilerimiz ritim ve hareket kabiliyetlerini geliştiririrken bedensel-duygusal gelişimlerini, müzik eğitimi ile de zihinsel ve duygusal anlamda gelişimlerini gerçekleştirir hem de eğitimöğretimin ayrılmaz bir parçası olan sağlıklı, sosyal ortamlarla özgüven sahibi ve fark yaratan bireyler olur.