Uluslararası Sınavlar

International Exams
ULUSLARARASI SINAVLAR

Sınav Anadolu Lisesi, 1. sınıftan başlayarak 8. sınıfa kadar her kademedeki öğrencilerini Avrupa Konseyi adına sertifika ve diploma vermeye yetkili Cambridge Üniversitesi ESOL (English for Speakers of Other Languages) sınavlarına hazırlar.

Dil düzey tanımları çerçevesinde, yazma, konuşma, dinlediğini ve okuduğunu anlama, becerilerini ölçer biçimde hazırlanmış sınavlar sonucunda edinilmiş sertifika ve diplomaları gerektirmektedir.