Tam Öğrenme Modeli


TAM ÖĞRENME MODELİ

Sınav Anadolu Lisesinde fiziki yapıdan öğretmen kadrosuna, okul donanımından, eğitim sistemine kadar her katman “Tam öğrenme” modeline göre yapılandırılır.Sınav Anadolu Lisesinde, öğrenciler arasında ayrım yapılmadan kendilerine uygun öğrenme yöntemi ve imkânı sağlanırsa her öğrencinin başarılı olabileceğine inanılır.Özellikle Sınav Anadolu Lisesinin müfredatı tam öğrenme modeline göre parçadan bütüne doğru gidilerek özgün bir şekilde hazırlanır. Okula ilk başladığında öğrencinin bilişsel ve duyuşsal düzeyi önemli olmakla birlikte her öğrencinin bireysel başarısının artması için ayrı bir çaba gösterilir. Sınav Anadolu Lisesinde “Öğrenmeyen öğrenci yoktur, öğretilemeyen öğrenci vardır” yaklaşımından hareket edilerek her öğrenci için “Tam öğrenme” hedeflenir.Sınav Anadolu Lisesinde çağın gerektirdiği teknolojik yenilikler ders içeriklerinden, öğrenci takibine kadar eğitim süreçlerinin her safhasında kullanılır. Özellikle dersler akıllı tahta ve projeksiyon cihazlarında daha verimli bir şekilde işlenir. Sınav Anadolu Lisesinde bu anlayışla kullanılan SINAVNET başta olmak üzere birçok teknolojik uygulama vardır.